*اطلاعات موجود در سایت بیشتر بصورت میدانی جمع آوری شده است و احتمال اشتباه وجود دارد . ما را در رفع اشتباهات و تکمیل اطلاعات، یاری نمایید . منتظر ارسال مقالات، مطالب و دست نوشته های شما اهالی روستا، درباره موضوعات مختلف هستیم*

پيشينه و وجه تسميه روستاي ايمن آباد و كروكلا

 قدمت روستاي ايمن آباد و كروكلا حدود چهارصد سال است. اينكه چرا اين دو روستا به چنين اسمي ناميده شدند و وجه تسميه آن چيست با توجه به اسناد و مدارك به دست آمده در روستا، در اين گفتار به آن خواهيم پرداخت.

 

كدخدا ها و عملكرد آنان در ايمن آباد و كروكلا

 

 کدخداي ده يعني همه كاره ده، كه توسط ارباب تعیین می شد و به امور روستا در تمامي جنبه هايش رسيدگي مي كرد.

تصاويري از مردم روستاي بالاكروكلا، حدود 45 سال پيش(1)

آقاي سيد رضا هاشمي كرويي تعدادي عكس از آلبوم عكس هاي قديمي اش در روستاي بالاكروكلا، انتخاب و در اختيار وبسايت روستا نهاده اند.

 

تصاويري از مردم روستاي بالاكروكلا در 45 سال پيش(2)

آقاي سيد رضا هاشمي كرويي تعدادي عكس از آلبوم عكس هاي قديمي اش در روستاي بالاكروكلا، انتخاب و در اختيار وبسايت روستا نهاده اند.

 

 

درباره روستا
شهدا
حماسه سازان
مردم شناسی
کشاورزی
مشاغل و صنایع
آموزش
ورزش
زنان
خیرین
روستائيان نمونه
بنياد علمي فريد
آئينهاي مذهبي
نهادهای اجرایی
بهداشت
مقالات و مطالب مختلف
دیگر موضوعات

 

 

روستــا20