*اطلاعات موجود در سایت بیشتر بصورت میدانی جمع آوری شده است و احتمال اشتباه وجود دارد . ما را در رفع اشتباهات و تکمیل اطلاعات، یاری نمایید . منتظر ارسال مقالات، مطالب و دست نوشته های شما اهالی روستا، درباره موضوعات مختلف هستیم*

روستاي ايمن آباد و كروكلا در حال حاضر

 در اين گفتار مروري مي كنيم در معرفي دو روستاي ايمن آباد و كروكلا و توانمندي هاي فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي، ورزشي و ... تا پايان سال 1392

 

 

مهمترين رويدادهاي ايمن آباد و كروكلا در سال 1392

 در اين گفتار مهمترين رويدادهاي سال 1392 روستاي ايمن آباد و كروكلا را فهرست وار از نظر مي گذرانيم.

 

 

مهمترين رويدادهاي ايمن آباد و كروكلا در سال 1393

  در اين گفتار مهمترين رويدادهاي سال 1393 روستاي ايمن آباد و كروكلا را فهرست وار از نظر مي گذرانيم.

 

 

درباره روستا
شهدا
حماسه سازان
مردم شناسی
کشاورزی
مشاغل و صنایع
آموزش
ورزش
زنان
خیرین
روستائيان نمونه
بنياد علمي فريد
آئينهاي مذهبي
نهادهای اجرایی
بهداشت
مقالات و مطالب مختلف
دیگر موضوعات

 

 

روستــا20