*اطلاعات موجود در سایت بیشتر بصورت میدانی جمع آوری شده است و احتمال اشتباه وجود دارد . ما را در رفع اشتباهات و تکمیل اطلاعات، یاری نمایید . منتظر ارسال مقالات، مطالب و دست نوشته های شما اهالی روستا، درباره موضوعات مختلف هستیم*

مهمترين وظايف مركز بهداشتي درماني روستايي

مركز بهداشتي درماني روستايي تنها واحد پزشكي دولتي مستقر در مناطق روستايي است كه بوسيله پزشك عمومي اداره مي شود. اين مركز وظايف عمده اي را برعهده دارد كه شايد شما مردم روستايمان در جريان آن نباشيد.

 

 

مرکز بهداشتی درمانی روستایی شهدای ايمن آباد

  مرکز بهداشتی درمانی روستایی شهدای ايمن آباد در سال 1368 مورد بهره برداري قرار گرفت. در اين گفتار در مورد اين مركز اطلاعاتي را در اختيار شما قرار خواهيم داد.

درباره روستا
شهدا
حماسه سازان
مردم شناسی
کشاورزی
مشاغل و صنایع
آموزش
ورزش
زنان
خیرین
روستائيان نمونه
بنياد علمي فريد
آئينهاي مذهبي
نهادهای اجرایی
بهداشت
مقالات و مطالب مختلف
دیگر موضوعات

 

 

روستــا20