*اطلاعات موجود در سایت بیشتر بصورت میدانی جمع آوری شده است و احتمال اشتباه وجود دارد . ما را در رفع اشتباهات و تکمیل اطلاعات، یاری نمایید . منتظر ارسال مقالات، مطالب و دست نوشته های شما اهالی روستا، درباره موضوعات مختلف هستیم*

خانه بهداشت روستاي كروكلا

خانه بهداشت روستاي کروکلا در سال 1372 به دلیل نداشتن ساختمان مستقل در محل فعلی کتابخانه شهید مطهری کروکلا كنار مسجد صاحب الزمان كروكلا فعالیت خود را آغاز نمود.

خانه بهداشت روستاي ايمن آباد

خانه بهداشت ايمن آباد همزمان با شروع فعالیت مرکز بهداشی درمانی شهدای ايمن آباد در سال 1368 بصورت خانه بهداشت ضمیمه مرکز فعالیت خود را آغاز کرده است.

پيشينه خانه بهداشت و اهداف تاسيس آن در كشور

خانه بهداشت کوچک‌ترین واحد بهداشتی درمانی شبکه‌های بهداشتی درمانی است که در روستاهای کشور وجود دارد. در هر خانه بهداشت یک یا دو بهورز کار می‌کنند.

 

درباره روستا
شهدا
حماسه سازان
مردم شناسی
کشاورزی
مشاغل و صنایع
آموزش
ورزش
زنان
خیرین
روستائيان نمونه
بنياد علمي فريد
آئينهاي مذهبي
نهادهای اجرایی
بهداشت
مقالات و مطالب مختلف
دیگر موضوعات

 

 

روستــا20