*اطلاعات موجود در سایت بیشتر بصورت میدانی جمع آوری شده است و احتمال اشتباه وجود دارد . ما را در رفع اشتباهات و تکمیل اطلاعات، یاری نمایید . منتظر ارسال مقالات، مطالب و دست نوشته های شما اهالی روستا، درباره موضوعات مختلف هستیم*

برگزاري روضه ي زنانه در روستاي بالاكروكلا

برگزاري روضه هاي زنانه از جمله مراسم  آئيني و مذهبي ريشه دار  در  روستايمان ايمن آباد و كروكلاست كه همواره در طول سال برگزار مي شود.

 

منبربن در روستاي ايمن آبادوكروكلا

منبر بن همان منبر نشيني است كه زنان  روستايمان بر اساس اعتقادات ديني خود  در برگزاري مراسم روضه زنانه مكاني را غير از مسجد  و تكيه و يا حسينيه  محل انتخاب مي كنند تا در آن آداب عزاداري را به جاي آورند.

درباره روستا
شهدا
حماسه سازان
مردم شناسی
کشاورزی
مشاغل و صنایع
آموزش
ورزش
زنان
خیرین
روستائيان نمونه
بنياد علمي فريد
آئينهاي مذهبي
نهادهای اجرایی
بهداشت
مقالات و مطالب مختلف
دیگر موضوعات

 

 

روستــا20