*اطلاعات موجود در سایت بیشتر بصورت میدانی جمع آوری شده است و احتمال اشتباه وجود دارد . ما را در رفع اشتباهات و تکمیل اطلاعات، یاری نمایید . منتظر ارسال مقالات، مطالب و دست نوشته های شما اهالی روستا، درباره موضوعات مختلف هستیم*

پيشينه فوتبال در ايمن آباد و كروكلا (بخش اول)

 فوتبال، اين ورزش اول ملل جهان كه طرفداران بي شماري دارد، در روستايمان ايمن آباد و كروكلا از اهميت ويژه اي برخوردار است. پيشينه فوتبال روستايمان در منطقه، در سطح بسيار مطلوبي بوده است.

 

درباره روستا
شهدا
حماسه سازان
مردم شناسی
کشاورزی
مشاغل و صنایع
آموزش
ورزش
زنان
خیرین
روستائيان نمونه
بنياد علمي فريد
آئينهاي مذهبي
نهادهای اجرایی
بهداشت
مقالات و مطالب مختلف
دیگر موضوعات

 

 

روستــا20