*اطلاعات موجود در سایت بیشتر بصورت میدانی جمع آوری شده است و احتمال اشتباه وجود دارد . ما را در رفع اشتباهات و تکمیل اطلاعات، یاری نمایید . منتظر ارسال مقالات، مطالب و دست نوشته های شما اهالی روستا، درباره موضوعات مختلف هستیم*

مكتبخانه يا مِلّاخنه در روستاي ايمن آباد و كروكلا

  پيشينه مكتب خانه يا مِلّاخِنِه روستاي ايمن آباد و كروكلا به سالهاي بسيار قبل باز مي گردد كه تاريخ دقيقي از آن در دست نيست از آن زمان كه سيد احمد حسيني امين آبادي شاگرد شيخ كبير در روستا به آموزش قرآن آموزي  مي پرداخت تا  ملا ناصر سالاري، ساليان دراز مي گذرد.

درباره مكتبخانه (بخش اول)

در اين مقاله به تعريف پايه و ريشه اي مكتبخانه در ايران خواهيم پرداخت.

 

 

درباره مكتبخانه (بخش دوم)

در اين گفتار كوتاه مي خواهيم در خصوص مكتبخانه هاي خصوصي صحبت كنيم. همانند مدارس خصوصي امروز يا غير انتفاعي.

 

درباره مكتبخانه (بخش سوم)

  در اين مقاله مي خواهيم در خصوص انگيزه هاي حضور مردم در مكتبخانه ، وظايف ملاي مكتبخانه، اوج مكتبخانه هاو نقاط مثبت و منفي مكتبخانه  صحبت كنيم.

 

درباره روستا
شهدا
حماسه سازان
مردم شناسی
کشاورزی
مشاغل و صنایع
آموزش
ورزش
زنان
خیرین
روستائيان نمونه
بنياد علمي فريد
آئينهاي مذهبي
نهادهای اجرایی
بهداشت
مقالات و مطالب مختلف
دیگر موضوعات

 

 

روستــا20