*اطلاعات موجود در سایت بیشتر بصورت میدانی جمع آوری شده است و احتمال اشتباه وجود دارد . ما را در رفع اشتباهات و تکمیل اطلاعات، یاری نمایید . منتظر ارسال مقالات، مطالب و دست نوشته های شما اهالی روستا، درباره موضوعات مختلف هستیم*

آبدنگ (اودنگ) در روستاي ايمن آباد و كروكلا

 آبدنگ يا اودنگ تا سال 1342 در روستايمان مورد استفاده قرار مي گرفت. در اين گفتار در مورد تعداد آبدنگ در روستا، محل استقرار آن و شيوه كار كرد  آن سخن خواهيم گفت.

 

شيوه كاركرد اودنگ يا آبدنگ

 در اين گفتار شيوه ي عملكرد آبدنگ و بخش هاي مختلف آن تشريح مي شود.

 

 

شالیکوبی در روستايمان ايمن آباد و كروكلا

شالی‌کوبی فرایندی است که طی آن شلتوك به برنج سفید تبدیل می‌شود. اينكه اولين دستگاه شاليكوبي چه زماني و توسط چه كساني وارد روستا شد مطالبي را در اين گفتار بيان خواهيم كرد.

درباره روستا
شهدا
حماسه سازان
مردم شناسی
کشاورزی
مشاغل و صنایع
آموزش
ورزش
زنان
خیرین
روستائيان نمونه
بنياد علمي فريد
آئينهاي مذهبي
نهادهای اجرایی
بهداشت
مقالات و مطالب مختلف
دیگر موضوعات

 

 

روستــا20