*اطلاعات موجود در سایت بیشتر بصورت میدانی جمع آوری شده است و احتمال اشتباه وجود دارد . ما را در رفع اشتباهات و تکمیل اطلاعات، یاری نمایید . منتظر ارسال مقالات، مطالب و دست نوشته های شما اهالی روستا، درباره موضوعات مختلف هستیم*

شاید فردا دیر باشد!!

زبان یکی از مهمترین رکن های هویت هر جامعه است که نقش بارزی در ترسیم و تبیین شخصیت اجتماعی هر قوم و ملت دارد.

 

 

مردم چه مي گويند؟

  بدون آنكه ما و مردم كوله باري از دوش همديگر برداريم فقط در مورد همديگر اظهار نظر و تصميم گيري مي كنيم. اما براستي چه بايد كرد؟ در اين گفتار مروري داريم كوتاه در مورد اين موضوع مهم كه مردم چه مي گويند؟

 

چشی وسه مازرونی گپ و صحبت نکمبی؟

 به نظر می رسد ما آخرین نسلی بودیم که با زبان محلی خودمان رشد کردیم. زبان فارسیِ رسمی را، یا از رادیو تلوزیون می شنیدیم و یا سر کلاس درس، آموزگار ما سعی می کرد به ما بیاموزد.

 

درباره روستا
شهدا
حماسه سازان
مردم شناسی
کشاورزی
مشاغل و صنایع
آموزش
ورزش
زنان
خیرین
روستائيان نمونه
بنياد علمي فريد
آئينهاي مذهبي
نهادهای اجرایی
بهداشت
مقالات و مطالب مختلف
دیگر موضوعات

 

 

روستــا20