*اطلاعات موجود در سایت بیشتر بصورت میدانی جمع آوری شده است و احتمال اشتباه وجود دارد . ما را در رفع اشتباهات و تکمیل اطلاعات، یاری نمایید . منتظر ارسال مقالات، مطالب و دست نوشته های شما اهالی روستا، درباره موضوعات مختلف هستیم*

لچك (Lachek)

 لچك (Lachek) از پارچه اي به شكل سه گوش و سفيد و يا سياه تهيه مي شود. در قسمت جلوي لچك، نواردوزي شده است. زنان اين لچك را با سبك خاص به سر مي بندند. لچك بارزترين پوشاك زنان حاشيه درياي مازندران بوده است.

پوشاک سنتي مردم مازندران و روستايمان ايمن آباد و كروكلا

 در اين گفتار مروري داريم بر لباس نياكان مان كه تا سال ها پيش مورد استفاده مردان و زنان روستا بوده است و اگر نگاهي به صندوقچه هاي قديمي مادربزرگ و پدربزرگ بياندازيم شايد هنوز آثاري از آن بر جاي باشد.

پوشش امروز زنان ايراني

درباره پوشاك مردم شهري امروز ايران مي‌توان گفت: پوشش زنان شهري در ايران در مقايسه با قديم تفاوت هايي دارد ولي اصل پوشش كه از ايران باستان به اين سو رعايت مي شده هم چنان پا برجا و استوار است.

 

درباره روستا
شهدا
حماسه سازان
مردم شناسی
کشاورزی
مشاغل و صنایع
آموزش
ورزش
زنان
خیرین
روستائيان نمونه
بنياد علمي فريد
آئينهاي مذهبي
نهادهای اجرایی
بهداشت
مقالات و مطالب مختلف
دیگر موضوعات

 

 

روستــا20