*اطلاعات موجود در سایت بیشتر بصورت میدانی جمع آوری شده است و احتمال اشتباه وجود دارد . ما را در رفع اشتباهات و تکمیل اطلاعات، یاری نمایید . منتظر ارسال مقالات، مطالب و دست نوشته های شما اهالی روستا، درباره موضوعات مختلف هستیم*

پيشينه مركبات و شيوه عمل آوري آن

  به طور كل مرکبات یکی از مهمترین میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری جهان است. در اين گفتار در خصوص پيشينه مركبات و شيوه عمل آوري آن صحبت مي كنيم.

باغداري و مركبات در روستاي ايمن آباد و كروكلا

 در روستاي ايمن آبادوكروكلا دير زماني است كه مركبات به صورت پراكنده در منازل كاشته مي شد و چون شغل اصلي مردم برنجكاري بوده است تمايل چنداني براي نهال كاري و كاشت درختان براي كشت مركبات نداشته اند.

درباره روستا
شهدا
حماسه سازان
مردم شناسی
کشاورزی
مشاغل و صنایع
آموزش
ورزش
زنان
خیرین
روستائيان نمونه
بنياد علمي فريد
آئينهاي مذهبي
نهادهای اجرایی
بهداشت
مقالات و مطالب مختلف
دیگر موضوعات

 

 

روستــا20