*اطلاعات موجود در سایت بیشتر بصورت میدانی جمع آوری شده است و احتمال اشتباه وجود دارد . ما را در رفع اشتباهات و تکمیل اطلاعات، یاری نمایید . منتظر ارسال مقالات، مطالب و دست نوشته های شما اهالی روستا، درباره موضوعات مختلف هستیم*

جشن خرمن در روستاي ايمن آباد و كروكلا

 جشن خرمن جشن شكرگذاري از خداوند در برداشت محصول برنج است.

 

 

جشن خرمن و پيشينه تاريخي آن

 

 در اين  مقاله از زبان  محمد عظيمي، نويسنده و محقق مازندراني در خصوص پيشينه جشن خرمن و علل برگزاري آن سخن مي رود.

 

 

درباره روستا
شهدا
حماسه سازان
مردم شناسی
کشاورزی
مشاغل و صنایع
آموزش
ورزش
زنان
خیرین
روستائيان نمونه
بنياد علمي فريد
آئينهاي مذهبي
نهادهای اجرایی
بهداشت
مقالات و مطالب مختلف
دیگر موضوعات

 

 

روستــا20