*اطلاعات موجود در سایت بیشتر بصورت میدانی جمع آوری شده است و احتمال اشتباه وجود دارد . ما را در رفع اشتباهات و تکمیل اطلاعات، یاری نمایید . منتظر ارسال مقالات، مطالب و دست نوشته های شما اهالی روستا، درباره موضوعات مختلف هستیم*

پوشاک سنتي مردم مازندران و روستايمان ايمن آباد و كروكلا

 

 سال هاست كه به مرور زمان لباس ملي بر اندام مان پوشانده شد و جايگزين لباس سنتي مردم مازندران و روستايمان ايمن آباد و كروكلا شد. لباسي كه با گذشت زمان و پس از قرن ها با توجه به شرايط محيطي و جغرافيايي و با توجه به مشاغل مردم اين منطقه، به تجربه به دست آمد.

 

در اين گفتار مروري داريم بر لباس نياكان مان كه تا سال ها پيش مورد استفاده مردان و زنان روستا بوده است و اگر نگاهي به صندوقچه هاي قديمي مادربزرگ و پدربزرگ بياندازيم شايد هنوز آثاري از آن بر جاي باشد.

 

 

 

تن پوش زنان

 

شليته يا چرخي شلوار، تمبون قمبلي :

 دامن پرچين و كوتاهي است از جنس پارچه ابريشمي و كتان هاي ظريف يك رنگ كه معولا" دورادور لبه پايين آن را با نوار سياه رنگي تزيين مي كردند و به آن سياهيك مي گويند.

در تنديس هاي به دست آمده از دور اشكانيان مجسمه زني با شليته اي بلند و پيراهني نيمه كوتاه وجود دارد. در حال حاضر از شليته اي هنگام جشن ها و براي رقص ها ي محلي استفاده مي شود.

 

 

تمبان تنگه تمبان يا پشمبال :

 نوعي شلوار با الگوي ساده به رنگ تيره معمولا" از جنس پارچه اي سنتي كرباس و يا از جنس پارچه هاي تهيه شده از بازار به نام دبيت حاج اكبري است. در چين كمر تمبان به جاي كش، نوار بلند كتاني يا كج استفاده مي شود.

 

نيم ساق :

 نيم ساق هم نوعي شلوار تنگ به رنگ هاي سبز ، سفيد يا سرخ از جنس ابريشم يا مخمل است كه آن را معمولا" دختران و زنان جوان در زير پيراهن مي پوشند.

 

 جومه:

 پيراهن و دامن يك سره از شانه تا زير زانو است جنس اين پيراهن معمولا" كتان يا چيت است.

 

 نيم تنه:

 اين جليقه به شكل جليقه هاي مردانه با يقه هفت يا گرد و جلو باز است و چند دكمه مي خورد. قسمت جلويي آن از پارچه پشمي و پشت آن آستري است. گاه جليقه را از جنس مخمل سرخ يا زرد و آراسته به سكه و پول هاي قديمي تزيين مي كنند در محل هزار جريب در شرق مازندران به اين جليقه سيمپوش مي گويند.

 

كليجه :

كتي بلند و معمولا" از جنس مخمل رنگي همراه با يراق دوزي وسكه هاي عراقي و رضاشاهي است كه در زمستان استفاده مي شود. اين كت آستين ساده بلند دارد. نوع ديگر آن با آستيني كه تا روي آرنج مي رسيد به نام چكبن شناخته مي شد.

 

 چادر شو:

 چادر شب مربع شكلي را سه گوش كرده دور كمر در پشت گره مي زنند.هنگام عروسي سر و چهر عروس را با آن  مي پوشانند. جنس چادر شب د رخانوادههاي اعيان از ابريشم است و مردم عادي چادر شب هايي ازجنس كج ( ابريشم درجه 3 ) و يا مخلوطي از ابريشم و كج استفاده مي كنند.

 

 

سرپوش زنان

 

 چارقد:

 روسري چهارگوش با رنگ روشن و گل دار از جنس وال، ململ، چيت و يا ابريشم است. از رنگ روشن چارقد همراه با آرايه هاي نقره اي به نام سرچنگك در محل شقيقه ها ، در جشن ها استفاده مي شود.

 

 

 مندل :

سربندي است از جنس كتان كه آن را سه گوشه و روي چارقد استفاده مي كنند. مندل بيشتر هنگام كشاورزي و كارهاي روزمره استفاده مي شود.

 

 سراقوچ :

نوعي كلاه زنانه است از پارچه نخي و يا الگويي مشابه كلاه نوزاد كه براي نگهداري گيسوان بافته شده به كار مي رود. لبه اين كلاه را چين كش مي كنند.

 

 گيس بند يا موباف:

بند نازكي است كه آن را با رشته هاي تابيده شده از نخ برن كه معمولا" سفيد رنگ است تهيه مي كنند. از گيس بند براي بستن گيسوان بافته شده استفاده مي شود.

 

 

پا پوش زنان

 

جوراب:

جنس آن از پشم است و در رنگ هاي تيره بافته مي شود. 

 

 كوش:

در گويش محلي به كفش مي گويند. جنس آن از چرم دباغي شده و به رنگ هاي قهوه اي و مشكي بود.

 

گالش:

بيشتر در رفت و آمدهاي روزانه استفاده مي شود و از جنس لاستيك سياه و كف آن قرمز رنگ است.

 

چاروق:

كفش مشترك مردان وزنان است جنس اين كفش ازچرم گاو وگاوميش و يا نمد است كه كمي بزرگ تر از پا و لبه آن چين كش است.

 

پاتوئه:

شال بلند ابريشمي است كه دور پا پيچيده مي شود و با كمك ريسمان هاي بلندي آن مي بندند. پاتوئه پاپوش گرمي است و در ورزهاي سرد بيشتر مورد استفاده قرار مي گيرد.

 

 

 

 

 

تن پوش مردان

 

 جومه يا جامه:

پيراهني است كه متناسب با فصل از پارچه هاي كرباس چيت يا چلوار دوخته مي شود. نوع مرغوب آن را از ابريشم تهيه مي كنند.

 

شلوار يا تمان يا پشمبال:

به شلوارهاي سياه يا آبي رنگ از جنس كرباس مي گويند كه گاه در زمستان از جنس چوقا تهيه مي شد. مدل آن بلند تا مچ پا و الگوي آن ساده بود. براي چين كش كمر به جاي كش، بند كمر به كار مي رفت.

 

نيم تنه:

تن پوشي دكمه دار و معمولا" يقه هفت از جنس پشم و به رنگ مشكي يا كبود است نيم تنه رامردان هنگام سرما بر روي جامه هاي خود مي پوشيدند. 

 

چوخت، قبا يا كولك:

كت پشمي ساده تيره رنگ با يقه برگردان و جلو دكمه دار، كه مردان در زمستان روي جامه مي پوشند.

 

عليجه يا سرداري:

عليجه را اعيان مي پوشيدند. دامادها عليجه را به تن مي كردند. عليجه معمولا" بلندتر از كت معمولي و تا نزديك زانو بود.

 

لباده :

تن پوش بلندي است كه معمولا" از جنس كرباس يا فاستوني تهيه مي شود. روي كمر لباده شالي به نام كمر شال از جنس پشم يا ابريشم مي بستند.

 

شولا :

لباس پشمي بلندي براي چوپان ها در شب ها به شمار مي رود. چوخا به عنوان استر دروني شولا به كار مي رفت. كردك : مانند شولا مورد استفاده چوپان ها است.

 

بوشلوق:

تن پوشي با آستين بلند نمدي است كه مورد استفاده چوپان ها قرار مي گيرد.

 

پستك:

تن پوش نمدي و كوتاه تر از شولا و بوشلوق، شبيه جليقه ساده و گشاد اما نمدي است.

 

دستكش:

بيشتر درنقاط كوهستاني مورد استفاده است جنس آن يا از پشم بره تازه متولد شده و يا از الياف پست تر بود و به آنها پنج انگليسي ( پنج انگشتي ) و يك انگليسي ( يك انگشتي ) مي گفتند.

 

 

 

 

سر پوش مردان

 

 كلاه نمدي :

جنس اين كلاه از پشم حلاجي شده است اين كلاه پوشش مناسبي براي فصل زمستان است.

 

 كلاه گوشي:

كلاهي است كه قسمت پشت و دو گوش جلوي آن لب برگشته و همين امر علت نامگذاري آن است.

 

 پوستين كلاه :

بيشتر مورد استفاده رمه گردانان است. بهترين نوع آنار پوست بره تازه تهيه مي شود و به آن كلاه پوستي نيز مي گويند.

 

شب كلاه :

بيشتر از الياف پشمي تهيه مي شود ساده و كاسه اي شكل است و معمولا" در خانه و هنگام خواب استفاده مي شود.

 

كلاه سنگسري:

كلاه پشمي كاسه اي شكل است كه درون آن عرقچين و سطح آن داراي روزنه است.

 

مندل:

دستاري نخي به شكل عمامه كه دنباله آن پشت گردن آويزان مي شود. به شال آن « ميربند » و هنگامي كه بر سر مي گذاشتند مندل مي گفتند اين كلاه درمناطق جلگه اي استفاده مي شد.

 

 

 

پا پوش مردان

 

 جِرب :

جوراب ويژه چوپان ها بود. انواع كران تري از آن نيز با عنوان هاي رنگ رشت و آق بانو وجود داشت. نوع ديگر آن را گردن جرب مي گفتند. و بافت ساده و يك رنگ داشت.

 

كوش :

مردم نواحي كوهستاني گيوه به پا مي كردند. گروهي نيز گيوه كرمانشاهي كه از نخ ابريشمي باالياف زيبا و كف چرم يا كائوچو بود، مي پوشيدند. صندل هاي با كف نازك از چوب افرا يا مليچ را چوكوش مي گفتند.

 

شيخي كوش :

كفشي از چرم و به شكل نعلين كه اغلب مورد استفاده روحانيون قرار مي گرفت.

 

چوموشك يا چموشك:

كفشي با كفي از چرم گاو و پاشنه نعل آهني كه تا مچ پا بود و در همه فصول استفاده مي شد.

 

چاروق:

سنتي ترين كفش اين ناحيه كه معمولا" باپاتوئه استفاده مي شود. جنس آن چرم و داراي بندهاي بلند براي بستن دور پا است.

 

 

 

 

 

 

 

 

زيور آلات زنان:

 

 زيورآلات همواره مورد توجه علاقه زيبا پسندان بوده است.

 شايد يكي از عوامل جذابيت زيورآلات استفاده ازمواد اوليه موجود در طبيعت مانند سنگ هاي مختلف فلز، چوب، و گياه باشد.

 

به عنوان نمونه هايي از زيورآلات مازندران مي توان به زيورآلات منطقه كجور و كندلوس اشاره نمود:

 

 قلدون يا گلوبند:

شامل ميركا، گبري چشم بلبلي، كهربا، عقيق، يسر و يشم كه به صورت اشكال هندسي و نامنظم تراشيده مي شد.

 

 قرافل يا قرنفل :

به دليل خواص درماني و بوي مطبوع اين گياه از آن به عنوان گردنبند استفاده مي شد.

 

سنگ دل ربا يا بذر افشان:

به شكل قلب تراشيده مي شد و به علت وجود كريستال خالص درخشندگي داشت.

 

خلخال يا سوسكي:

حلقه اي از زنگوله هاي نقره براي دور مچ پا.

 

گل بني:

سوزن هاي نقره با نگين عقيق ياقوت كه به جاي سوزن يا سنجاق براي بستن روسري استفاده مي شد.

 

چشم چين:

مهره سفالي است براي رفع چشم زخم و رفع قضا و بلا. چشم اصلي چشم چين در حقيقت تهيه شده از مردمك خشك شده چشم گوسفند در روز عيد قربان است كه همراه مهره اي به روي سينه مي آويختند.

 

گرد رو :

شبيه دانه هاي تسبيح از جنس نقره با سه عدد قلاب كه با زنجيره به اين رشته متصل بود و زنان با نصب قلاب ها روي سر و اطراف گوش اين رشته را دور صورت قرار مي دادند.

 

 

 

 

 

 

 

 

  محقق:  نعمت الله کاظمی فرامرزی، مردم شناس سوادکوهي

 

 

Add comment

وبسايت روستا مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است و از انتشار نظراتی که حاوی توهین یا بی‌احترامی به اشخاص حقيقي يا حقوقي و موارد مغایر با قوانین كشور باشد معذور است.

Security code
Refresh

درباره روستا
شهدا
حماسه سازان
مردم شناسی
کشاورزی
مشاغل و صنایع
آموزش
ورزش
زنان
خیرین
روستائيان نمونه
بنياد علمي فريد
آئينهاي مذهبي
نهادهای اجرایی
بهداشت
مقالات و مطالب مختلف
دیگر موضوعات

 

 

روستــا20